این مجموعه در حوزه تولید و واردات جو دوسر در کشور فعالیت دارد. انواع جو دوسر وارداتی در حجم های تناژ قابل تامین می باشد و کارخانه های صنایع غذایی، پخش و بسته بندی و تولیدی های مختلف در کشور می توانند در حجم های متنوع این محصولات را در سراسر کشور سفارش دهند.

کشاورزانی که جو دوسر تولید کننده کرده اند و یا وارد کنندگانی که دانه جو دوسر با پوست وارد کرده اند می توانند برای پوست گیری محصول خود با این مجموعه در ارتباط باشند.

  • دانه جو دوسر با پوست
  • دانه جو دوسر بدون پوست
  • دانه جو دوسر روسی
  • دانه جو دوسر انگلیسی
  • دانه جو دوسر آلمانی
  • دانه جو دوسر ایرانی